Privacybeleid

Studio Tosti verwerkt persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op mail@studiotosti.be.

Verwerkingsdoeleinden

​Studio Tosti verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

 

​Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Studio Tosti bewaart de klantengegevens zelf. Indien nodig delen we persoonsgegevens van de klant met andere vennootschappen waarmee we samenwerken (bpost voor verzending, …). We garanderen dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

Studio Tosti bewaart de persoonsgegevens gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

​Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren of verwijderen. Bovendien, heeft de klant het recht om een (elektronische) kopie van zijn persoonsgegevens op te vragen.

Hiervoor kan de klant een e-mail sturen naar mail@studiotosti.be .

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die een website automatisch aanmaakt tijdens je bezoek en opslaat in je browser. Ze onthouden je voorkeuren voor een volgend bezoek. Er zijn ook cookies die anoniem bijhouden hoe jij op onze website surft.

Als je wenst kan je cookies verwijderen. Ga hiervoor naar de help-functie van je browser.